Łokieć tenisisty powstaje w wyniku przeciążenia mięśni prostowników nadgarstka głównie w prawej ręce u mężczyzn. Dotyczy to również osób z dobrze rozwiniętym układem mięśniowym, u osób które wykonują określone zawody np. stomatolodzy.

Objawy

  • Ból w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej,
  • Nasilenie się bólu podczas odwracania przedramienia, wyprostu stawu łokciowego oraz grzbietowego zginania nadgarstka.

Leczenie:

W leczeniu stosuje się fizykoterapię, miejscowe podanie steroidów oraz unieruchomienie.